Marknadsmeddelande 62/19 – Bråviken Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 mars 2019

Enligt beslut på årsstämman den 2 oktober 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 mars 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 27 mars 2019.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det tredje utdelningstillfället utav fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 29 mars 2019.

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderboks-ID: 414U
CFI: ESVUFR
FISN: BRAVIKENS/SH
Utdelning; 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 mars 2019

Stockholm den 21 mars, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Prenumerera