• news.cision.com/
  • Bråviken/
  • Marknadsmeddelande 71/18 - Bråviken Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 mars 2018

Marknadsmeddelande 71/18 - Bråviken Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 mars 2018

Report this content

Enligt beslut på årsstämman den 5 oktober 2017, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 mars 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 mars 2018.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det tredje utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 29 mars 2018

Information om aktien:
Kortnamn: BRALOG
ISIN-kod: SE0009779119
Orderbok-ID: 414U
CFI: ESVUFR
FISN: BRAVIKENS/SH
Utdelning: 2,00 SEK per aktier
Handel exkl. utdelning: 28 mars 2018

Stockholm den 20 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se