Årsredovisning 2020

Report this content

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Daniel Krook, VD i Bredband2, håller vanligtvis en presentation på årsstämman, men pga omständigheterna kommer presentationen i år att spelas in och publiceras på bolagets hemsida dagen efter stämman den 25 mars 2021 kl.09.00.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7100 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3/3-2021 kl.09.00.

 

Prenumerera

Dokument & länkar