Årsredovisning 2022 och en rättelse i kallelsen till årsstämman

Report this content

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

RÄTTELSE: I kallelsen till årsstämman har i styrelsens förslag till beslut om utdelning insmugits ett feltryck. I följande mening är feltrycket rättat.

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 8 öre (0,08 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 23 mars 2023. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 28 mars 2023.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 kl 09.00

 

Prenumerera

Dokument & länkar