• news.cision.com/
  • Bredband2/
  • Bredband2 förvärvar TH1NGs fiberkunder och inleder ett samarbete med TH1NG kring IoT-tjänster.

Bredband2 förvärvar TH1NGs fiberkunder och inleder ett samarbete med TH1NG kring IoT-tjänster.

Report this content

Bredband2 förvärvar TH1NGs ca 20 000 privatkunder och beställer samtidigt 36 000 IoT-plattformslicenser av TH1NG. Företagen inleder genom affären ett strategiskt samarbete kring IoT och smarta fastigheter.

TH1NG säljer sina ca 20 000 privatkunder till Bredband2 för 20 Mkr. I samband med detta tecknar bolagen även ett avtal där Bredband2 betalar 10,4 Mkr för tillgång till 36 000 IoT Open-plattformslicenser med tillhörande mobilapp för privata hushåll. Avtalet om programvaran löper initialt under 36 månader. Bolagen tecknar även ett samarbetsavtal och inleder därmed en gemensam satsning kring Internet of Things och smarta fastigheter.

  • Vi är mycket glada över detta samarbete som ger oss möjlighet att korsförsälja våra tjänster till Bredband2s över 450 000 kunder. I och med försäljningen av privatkunderna kan vi fokusera mer på att stötta våra partners inom detta segment och på att leverera rätt förutsättningar till dem. Detta ger oss samtidigt möjlighet att fokusera på företagsmarknaden inom IoT och internet samt på våra viktiga samarbetspartners, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.
  • Det är glädjande att vi nått denna överenskommelse där vi får ett mycket positivt tillskott av fiberkunder samtidigt som vi kan ta ett stort steg in på den spännande IoT-marknaden. Vi har under en längre tid tittat på olika alternativ och ser TH1NG som den självklara partnern i detta. Många av tjänsterna ligger helt i linje med vår ökade satsning på säkerhetstjänster i olika former, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:45 CET.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till upp emot en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

 

Prenumerera

Dokument & länkar