Bredband2 har fler än 80 000 unika bredbandskunder

Efter förvärvet av Adamo och fortsatt positiv kundtillväxt i fjärde kvartalet, så har Bredband2 per den 1/1-2009 totalt 80 734 unika bredbandskunder.

Alla segmenten har vuxit och bredbandskunderna fördelar sig med 65 963 i öppna stadsnät, 13 506 (varav orderbok 3 411) i exklusiva nät och 1 265 företag.

Prenumerera

Dokument & länkar