Delårsrapport, januari-mars 2016

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 104,5 Mkr för första kvartalet 2016, vilket är en ökning med 22 % jämfört med samma period 2015. Av omsättningsökningen är ca 4 %-enheter hänförligt till ändrad bedömning av kampanjrabatter. Rörelseresultatet blev 7,8 Mkr. Justerat för ändrad bedömning av kampanjrabatter ökade rörelseresultatet med ca 40 %.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 104,5 (85,9) Mkr

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,8 (3,3) Mkr

  • Resultat före skatt uppgick till 7,7 (3,2) Mkr

  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 (2,7) Mkr

  • Resultatet per aktie var 0,009 (0,004) kr

Viktiga händelser

  • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,02 (0,01) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

  • Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark med en nettotillväxt med ca 8 000 (5 000) st privatkunder.

  • Ändrad bedömning av periodisering av kampanj­rabatter påverkar periodens nettoomsättning och resultat före skatt med 3,2 Mkr.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 170 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar