Delårsrapport, januari-september 2014

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 219 miljoner kronor för periodens nio månader. Rörelseresultatet blev en vinst med 14,2 miljoner kronor.

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (65,1) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 (4,8) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 6,0 (4,5) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (3,5) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,006 (0,005) kr

Periodens nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 218,6 (190,0) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,2 (11,1) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 13,2 (10,2) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (8,0) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,014 (0,011) kr

 • Aktieutdelning för 2013 skedde med ett öre per aktie, sammanlagt 7,0 Mkr 

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 130 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar