Delårsrapport januari – september 2017

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 387 Mkr för nio månader 2017, vilket är en ökning med 18 % jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet blev 32,3 Mkr, vilket är en ökning med 24 %.

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,5 (115,1) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,0 (11,8) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 13,3 (12,0) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (9,3) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,015 (0,013) kr

Periodens nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 387,2 (328,8) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,3 (26,1) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 32,5 (26,1) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 24,8 (20,3) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,035 (0,029) kr

Viktiga händelser under periodens nio månader

 • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,03 (0,02) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

 • Tillväxten på privatmarknaden har varit fortsatt stark. Under periodens nio månader har antalet bredbandskunder ökat med netto 20 200 (23 300) st.

 • Försäljningsavdelningen har tillförts nya verktyg med BOSS. Det samlade ordervärdet på avtal som tecknats med företag under nio månader 2017 har ökat med 50 % jämfört med motsvarande siffra för nio månader 2016.

 • Bredband2 har under tredje kvartalet säkrat den enskilt största företagsaffären i bolagets historia.

 • Bredband2 är den första operatören i Sverige som lyckas leverera en snitthastighet över 100 Mbit/s, enligt rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 215 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-10-26 kl 10:30. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar