Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Baserat på ett optionsavtal med Anders Lövgren (bolag) från 2012 har Daniel Krook, VD och styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) förvärvat 1 911 200 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 10 000 000 aktier motsvarande ca 1,43% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag sålt 1 911 200 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2) till Daniel Krook. Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 105 188 800 aktier motsvarande ca 15,01% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 120 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar