Redeye: Bredband2 - Investeringar pressar lönsamheten

Bredband2s rapport för det andra kvartalet var något sämre än förväntningar. Försäljning på privatsidan landar i linje med prognoser medan företagssidan presenterar sämre siffror. Lönsamheten var lägre än förväntat, framförallt till följd av en låg bruttomarginal. 

Läs mer och ladda ned analysen av Havan Hanna: http://bit.ly/2nggk1J

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/    

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera