Bredbandsbolaget bygger ut i Norrköping

Bredbandsbolaget har slutit avtal med Hyresbostäder i Norrköping AB om att leverera bredband till 5 900 bostäder.

Utbyggnaden är ett led i Bredbandsbolagets och Telenorkoncernens satsning på egna nät. Det innebär också en stärkt närvaro i regionen.

- Avtalet med Hyresbostäder innebär att vi kan bidra till utvecklingen av Norrköpings infrastruktur. Utvecklingen går mot en allt mer digital tillvaro och det ställer nya krav. Enligt en undersökning vi genomfört så tror hälften av svenskarna att datorn kommer konkurrera ut TVn som hemmets underhållningscentrum. En förutsättning för det är en bra uppkoppling som ger nya möjligheter att använda ny teknik, säger Marcus Nylén, VD Bredbandsbolaget.

Utbyggnaden påbörjas i augusti och Hyresbostäders hyresgäster kommer kunna få bredband med hastigheter upp till 100 mbit/s och får tillgång till TV och telefoni via bredbandet.

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Dokument & länkar