Analysguiden: Intervju om förmånsemission- "En konstruktion som gynnar aktieägarna"

Vi har träffat Henrik och Truls för att diskutera bolagets förmånsemission. Bland annat tar vi upp varför emissionen görs, vad kapitalet ska allokeras till och en uppdatering om vart Brighter befinner sig i sin kommersialiseringsfas.

Se hela intervjun här: (https://www.youtube.com/watch?v=32dlnnfG4UE)

Prenumerera