Brighter avvecklar finansieringssamarbetet med Unwrap Finance och avser att renodla verksamheten

Report this content

Styrelsen i Brighter AB (publ) har beslutat att avveckla finansieringssamarbetet med Unwrap Finance, som utgjort en av grundpelarna i finansieringen av bolagets löpande verksamhet och refererats till i den finansiella rapporteringen, för att istället fokusera på andra finansieringslösningar framåt. 

“Bolaget utvärderar kontinuerligt de olika möjligheterna som står bolaget till buds. Förskottsbetalningar vid finansiella avtal med större kunder/distributörer är idag en del i den primära strategin som bolaget använder sig av vid försäljning. Andra prioriterade alternativ är traditionell bankfinansiering, lånefinansiering, kontraktsfinansiering och exportfinansering. Nyemissionen som offentliggjordes 29 januari är ett första steg i denna förändring,” säger Christer Trägårdh, tf vd på Brighter AB.

Vidare har styrelsen beslutat att renodla verksamheten framöver för att ha ett primärt fokus på Brighters kärnerbjudande inom datadriven och uppkopplad diabetesvård. Därav undersöker bolaget möjligheterna att finansiera dotterbolagen Camanio och Nectarine Health på annat sätt än idag, vilket bedöms kunna minska det totala kapitalbehovet avsevärt framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Christer Trägårdh, tf VD
christer.tragardh@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 15:25 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar