Brighter beräknas tillföras 29 MSEK genom ledning och nyckelpersoners incitamentsprogram.

Brighters CEO och COO avser att nyttja sina delar av bolagets incitamentsprogram (2014/2017 serie II samt 2015/2018 serie II) vilket motsvarar att CEOs innehav tillför bolaget 11 575 162 SEK och att COOs innehav tillför bolaget 12 195 865 SEK. Sammantaget avser bolagets ledning, styrelse och nyckelpersoner att nyttja sina delar av incitamentsprogrammen (2014/2017 serie I och serie II samt 2015/2018 serie I och serie II) så att bolaget tillförs 29 369 024 SEK.

För att säkra finansiering av incitamentsprogrammet avser Brighters CEO för detta ändamål låna ut ca 2,5 miljoner aktier, vilket framöver kommer rapporteras i Finansinspektionens insynsregister. Brighters incitamentsprogram 2014/2017 serie I och serie II samt 2015/2018 serie I och serie II har sin inlösenperiod fram till sista september 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar