Brighter definierar målvision för Actiste fram till 2023 i 5 världsdelar.

Brighter AB (publ) har tagit fram data för marknader och uppskattning av segmentstorlek samt målsättning för bolagets diabeteslösning Actiste® Diabetes Management as a Service för 14 marknader.

– Dessa 14 marknader är exempel på potentiella målmarknader för oss att penetrera, när vi vägt in inträdesbarriär, deras storlek, vårdstruktur och hur snabbt diabetes sprids där. 7 av de 14 länderna finns på International Diabetes Federations (IDF) topplista över de 10 länder som har flest diagnosticerade diabetiker och 6 av dem beräknas finnas på IDFs topplista över värst drabbade länder också år 2045, säger Brighters VD och grundare Truls Sjöstedt.

Diabetes är en av världens 10 vanligaste dödsorsaker och antalet drabbade ökar snabbt över hela världen, ofta i samband med att en region utvecklas ekonomiskt. Kostnaderna för att behandla diabetes är höga och stiger stadigt. Enligt IDF kostade behandling av diabetes över 727 miljarder US dollar 2017, en ökning med 8% jämfört med 2015. En av de viktigaste drivkrafterna för att modernisera diabetesterapi är därför att hjälpa patienterna att själva sköta sin behandling samt att stimulera dem att leva hälsosamt.

– Marknader som USA drivs hårt av ekonomiska incitament då deras vårdkostnader måste minskas, de är nu uppe i över 17% av dess BNP. Andra marknader drivs snarare av geopolitiska villkor och brist på ”modern” vårdinfrastruktur, där man ser Brighter och Actiste som en möjlighet att bygga en digital, kostnadseffektiv, säker och decentraliserad vårdtjänsteplattform. Detta gör att Brighter utvecklar olika marknadsstrategier för individuella marknader och regioner. Vissa kommer att penetreras med partner, andra med egen säljstyrka, ytterligare några genom vårdinstitutioner, säger Truls Sjöstedt.

De 14 marknader som Brighter definierat är enligt nedanstående tabell. Målvisionen anger uppskattat antal abonnemang av Actiste som är möjligt att uppnås om marknadspenetrationen inom segmentet når 30% inom 5 år från marknadsintroduktion på respektive marknad.

Marknad Folkmängd Antal insulinbehandlade diabetiker Målvision Actiste
Australien 24 000 000 480 000 144 000
Brasilien 207 000 000 6 000 000 1 800 000
Förenade Arabemiraten 9 000 000 680 000 204 000
Indien 1 300 000 000 31 200 000 9 360 000
Indonesien 260 000 000 4 160 000 1 248 000
Kina 1 400 000 000 44 800 000 13 440 000
Kuwait 4 000 000 80 000 24 000
Mexiko 127 000 000 4 572 000 1 371 600
Saudiarabien 32 000 000 2 200 000 660 000
Storbritannien 66 000 000 1 056 000 316 800
Sverige 10 000 000 171 000 51 000
Thailand 70 000 000 1 800 000 540 000
Tyskland 83 000 000 2 988 000 896 400
USA 325 000 000 11 700 000 3 510 000
Totalt 3 917 000 000 111 887 000 33 565 800

Om Brighter AB

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se 

Om Actiste 

Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

Följ oss på:

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighter’s Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO      
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se
Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Prenumerera

Dokument & länkar