Brighter erhåller patent för AI-bevakning av medicinteknisk utrustning.

Report this content

Brighter har beviljats patent för datordriven bevakning av mobil medicinteknisk utrustning. Patentet säkerställer rättigheter till ett system som möjliggör AI-driven övervakning av funktionaliteten i medicinteknisk utrustning med injektionsverktyg, exempelvis bolagets diabeteshjälpmedel Actiste, för att besluta om enheten behöver repareras, ges service eller bytas ut.

– För patientens säkerhet är det av stor betydelse att exempelvis injektionsanordningen alltid fungerar på ett pålitligt sätt. Samtidigt utsätts den här typen av hjälpmedel, som användaren vanligtvis bär med sig hela tiden, ofta för olika externa påfrestningar såsom temperaturförändringar, fukt eller chock om användaren tappar enheten i marken, vilket såklart kan orsaka skador. Daglig användning leder också till allmänt slitage. För oss är det viktigt att kunna övervaka detta på distans, optimalt genom avancerad AI-teknik, så att vi snabbt kan kliva in och reparera eller byta ut produkten om något skulle vara fel utan att användaren märker det, säger Truls Sjöstedt, Brighters CEO och grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rasmus Karlgren, Media & Communications Manager
Telefon: +4672 999 38 64
E-post: rasmus.karlgren@brighter.se

Om Actiste.
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar