Brighter förhandlar om avtal med 5 mobiloperatörer.

Norra Europa och Sydostasien kan bli de första marknaderna för avtal om abonnemangstjänster för Brighters® integrerade och uppkopplade hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker, Actiste™. Förhandlingar har inletts och avtal väntas slutas under första halvåret 2016.

Marknaden för datadriven hälsa är under explosiv tillväxt, då allt fler aktörer upptäcker potentialen i marknaden. Brighter – som med sin molnbaserade tjänst The Benefit Loop™ definierat hur patienter och vårdgivare genom patientdata kan skapa stora värden även för andra aktörer som IT-bolag, mobiloperatörer, läkemedelsindustrin, samhälle och forskning – förhandlar med fem tongivande mobiloperatörer om Brighters uppkopplade diabeteshjälpmedel Actiste.

– Mobiloperatörerna ser oerhört positivt på den marknad som väntas växa fram runt patientgenererad data, säger Brighters grundare och VD Truls Sjöstedt.

– De förhandlingar vi nu för är precis i linje med vår strategi där just norra Europa och Sydostasien identifierats som några av de mest lovande geografiska marknaderna. Men det är också roligt att kunna konstatera att vårt arbete tillsammans med Ericsson på dessa marknader skapat stort intresse från mobiloperatörer även i andra regioner.

Idén att patienter med kroniska sjukdomar, som exempelvis diabetes, automatiskt genererar data om både sin sjukdom och sin behandling av sjukdomen är väldigt värdeskapande för mobiloperatörer, som ständigt arbetar för att fylla mobilnäten med attraktivt och nyttigt innehåll.

Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat verktyg, som kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt lagra och dela med sig av informationen. Informationen som loggas kan automatiskt delas med exempelvis anhöriga eller vården, via en 3G-uppkoppling.

Marknaden för datadriven hälsa ses av många experter som världens mest snabbväxande och har ett stort potentiellt värde – Konsultföretaget McKinsey & Company bedömer den till mellan 600 och 800 miljarder USD (april 2015). Framförallt väntas vården kunna öka både kvalitet och tillgänglighet genom att få bättre information om patienter och deras behandlingar. McKinsey hävdar också att vården kommer att kunna sänka sina kostnader radikalt med hjälp av system för datadriven hälsa. Sjukvårdskostnaderna i USA väntas kunna minskas med 12-17 %, eller 300-450 miljarder USD årligen när systemen byggts ut.

Brighters förhandlingar med de fem mobiloperatörerna väntas konkretiseras i avtal under första halvåret 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste™, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar