Brighter gör framsteg i Sverige med användartester av diabeteslösningen Actiste

Report this content

Brighter AB [publ], tillkännagav idag att samarbetet med två svenska vårdcentraler, ett i Halland och ett i Västra Götaland, gällande användartest, gör framsteg. Brighters seniorsjuksköterska Lisa Malm delar sina observationer från patienter.

”Vi har fått mycket positiv återkoppling från patienter gällande funktionerna i Actiste-tjänsten, särskilt för Brighter´s app som syftar till att patienter ska få en tydlig översikt över behandlingsdata för att bättre hantera sin diabetes,” säger Lisa Malm.

All behandlingsinformation som loggas på Actiste-enheten synkroniseras automatiskt med Actiste Companion-appen. Appen är en del av Actiste-tjänsten och är tillgänglig för både Android och Iphone.

Användarstudien utförs tillsammans med insulinbehandlade diabetespatienter. Patienternas erfarenhet av att använda Actiste-tjänsten under en period av 90 dagar kommer att jämföras med patientupplevelser från de nuvarande enheterna för diabetes övervakning.

”Kliniska tester är inte de enda viktiga kriterierna. I användartesterna i samarbetet med vårdcentralerna testar vi att funktionerna och det övergripande syftet är i linje med vad användarna vill ha genom att följa användarnas behov av att hantera diabetes i vardagen. Actiste-tjänsten syftar till att ge patienten med insulinbehandlad diabetes en ökad förståelse för sjukdomen och hjälpa dem med motivation att följa behandlingsrekommendationer, säger Lisa Malm.

”Jag är väldigt glad över framstegen i detta projekt. Samarbetet med vårdcentralerna genererar inte intäkter men stärker företagets position på den svenska marknaden och ger värdefull insikt som kan stödja ytterligare kommersialisering,” säger Christer Trägårdh.

Arbetet med att utöka antalet patienter i användartesterna fortsätter i ytterligare två till tre veckor och man har som mål att presentera ett resultat i slutet av 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Brighter Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
https://brighter.se/