Brighter har inlett pilotprojekt för ökat välmående bland unga diabetiker.

Report this content

Brighter har inlett en pilotstudie i Jönköping tillsammans med Region Jönköping och Jönköping University. Målet är att stötta unga diabetiker i vardagen mellan vårdbesöken och därigenom bidra till såväl ökad följsamhet i behandlingar som långsiktigt förhöjd livskvalitet.

Studien är baserad på Brighters digitala stödtjänst BuddyCoaching Pioneers – en interaktiv p2p-plattform genom vilken unga diabetiker i en mobilapplikation kan interagera med varandra, ställa frågor, få stöd, motivation och öka kunskapen om sin sjukdom. Tjänsten är framtagen i samarbete med Haaartland Technologies.

– Dels handlar det om att motverka upplevd stigma, ensamhet och oro. Genom att erbjuda en modern plattform där unga diabetiker på ett enkelt sätt kan interagera med varandra, samt kombinera det med digital tillgång till experter och kunskap, vill vi också stimulera långsiktig beteendeförändring och hjälpa användarna att uppnå bättre resultat i sin behandling. Hittills är responsen positiv, säger Truls Sjöstedt, Brighters CEO och grundare.

På sikt är ambitionen att tillgängliggöra tjänsten för alla diabetiker i Sverige och andra aktuella marknader. Målet innefattar även att kunna stötta och motivera föräldrar och/eller anhöriga.

Diabetes – fördubbling bland barn sedan 80-talet 
Cirka 50 000 människor i Sverige har typ 1-diabetes, varav 7000 är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag. Totalt har omkring 500 000 människor i Sverige diabetes (typ 1 eller typ 2) (Diabetesförbundet & Socialstyrelsens Folkhälsorapport).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rasmus Karlgren, presskontakt
Telefon: +4672 999 38 64
E-post: rasmus.karlgren@brighter.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar