Brighter i slutförhandlingar med mobiloperatörer i Thailand och Indonesien.

Brighter har under våren och sommaren förhandlat med ett antal mobiloperatörer kring abonnemangstjänster för Brighters uppkopplade diabeteslösning Actiste®. Sedan avtalet med Telia fullbordades den 1 juli 2016, har Brighter fortsatt förhandla med ett antal operatörer från andra delar av världen och bland annat genomfört ett formellt anbudsförfarande. 

Detta har resulterat i att Brighter tagit ett strategiskt beslut att fokusera på diabetiker i Thailand och Indonesien avseende den asiatiska marknaden.

– Intresset för Actiste är mycket stort i dessa länder och dessutom har just Indonesien och Thailand sjukförsäkringssystem där diabetesvård ingår, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

– Samtalen är nu konkreta och sker på detaljnivå, och vi bedömer att vi är på god väg att uppnå ytterligare avtal utöver det vi redan säkrat med Telia avseende den svenska marknaden.

Organisationen ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) arbetar aktivt med att accelerera den ekonomiska och sociala utvecklingen bland dess medlemmar, bestående av Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Brunei, Kambodja, Laos, Burma och Vietnam. En tydlig ambition är att införa ett harmoniserat regulatoriskt system för medtech-produkter, med målet att produkter som säljs i ett medlemsland enkelt ska kunna säljas även i övriga medlemsländer.

Antalet diabetiker i Indonesien och Thailand beräknas vara ca 10 miljoner respektive 4 miljoner och totalt avled nära 260 000 personer i Thailand och Indonesien på grund av diabetes under 2015. Diabetes tillväxttakt i Sydostasien är mycket hög; antalet diabetiker ökar årligen med 6 % i Indonesien, vilket kan jämföras med ca 1 % i Sverige (IDF 2015).

Om Actiste

Brighters produkt Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat hjälpmedel med vilket diabetikern kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt automatiskt lagra och dela med sig av informationen. Informationen som loggas kan delas via Telia HomeCare med exempelvis anhöriga eller vården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08:40 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se