Brighter ingår aktieöverlåtelseavtal med Camanio Care om förvärv av Camanio Cares dotterbolag.

Report this content

Brighter AB (publ) (”Brighter”) har den 8 september 2019 offentliggjort att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) avseende ett förvärv av samtliga aktier i Camanio Cares dotterbolag innehållandes Camanio Cares hela verksamhet. Brighter har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med Camanio Care avseende villkoren för förvärvet. Avtalet innebär att köpeskillingen för dotterbolaget är 17 MSEK. Förvärvet av Camanio Cares dotterbolag förutsätter även att förvärvet godkänns av Camanio Care på en extra bolagsstämma.

Köpeskillingen för det planerade förvärvet avses att erläggas genom att Brighter beslutar om en apportemission till Camanio Care i vilken Camanio Care överför samtliga aktier i sitt dotterbolag som apportegendom till Brighter. Värdet på det totala antalet aktier som planeras att emitteras av Brighter i apportemissionen kommer motsvara den överenskomna köpeskillingen för Camanio Cares dotterbolag. Antalet aktier som ska emitteras kommer att fastställas baserat på den volymviktade genomsnittskursen på aktien i Brighter under en period om tjugo (20) handelsdagar innan beslutet om apportemissionen.

Förutsatt att bolagsstämman i Camanio Care godkänner överlåtelsen av dotterbolaget kommer transaktionen att verkställas enligt följande preliminära tidplan.

Preliminär tidplan Tid
Extra bolagsstämma i Camanio Care beslutar att godkänna överlåtelsen av aktierna i dotterbolaget till Brighter 14 oktober 2019
Mätperiod för fastställande av teckningskursen i apportemissionen 16 september - 11 oktober 2019
Datum för apportemissionsbeslut 14 oktober 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2019 kl. 21:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar