Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien.

Brighter har tecknat ett avtal som innebär att man kommer att vara med och utveckla det första vårdinitiativet inom ramen för Indonesia Mampu, ett utvecklingsprogram som leds av Palladium och den indonesiska regeringens National Team Secretariat for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K). Indonesia Mampus arbete syftar till att lindra fattigdom i Indonesien genom ett program baserat på fyra pelare varav en är sjukvård. Som en del i detta arbete kommer man lägga fokus på behandling och förebyggande av diabetes, ett område där Brighters kunskap och teknologi kommer vara en viktig komponent.

En viktig del av Indonesia Mampus tillvägagångssätt är den privata sektorns deltagande vilket innebär att programmet väljer de bäst lämpade samarbetspartner inom olika sektorer i sitt arbete inom diabetesområdet, inklusive näringslära och mat, teknik och data samt läkemedel och hälsa, där Brighter med sin Actiste® ingår som det enda diabeteshjälpmedlet.

”Palladium och TNP2K är glada att välkomna Brighter till Cegah Risiko Tinggi Partnership, Indonesia Mampus första initiativ inom vårdsektorn. Brighter bidrar med sin omfattande erfarenhet av att skapa innovativa lösningar för behandling samt integrerade datasystem inom diabetesområdet, vilket är nyckeln till att förbättra diabetessituationen i Indonesien. Statistiken visar att diabetesprevalensen bland indonesiska ungdomar är högre än genomsnittet, och med en prognosticerad tillväxt som kan göra den till världens fjärde högsta. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att ta itu med detta problem och påverka i positiv riktning i Indonesien”, säger Armando Cubillan, Director of Positive Impact Partnerships, Palladium Indonesia.

Programmet, som består av flera steg, syftar till att kartlägga och identifiera det verkliga antalet människor som lever med diabetes. Cegah Risiko Tinggi-partnerskapet inom ramen för Indonesia Mampu kommer att förena myndigheter, beslutsfattare, yrkesverksamma inom diabetesbehandling, den privata sektorn och donatorer att skapa en medvetenhet om diabetes, utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser sant underlätta behandling med målet att förebygga nya fall av sjukdomen i Indonesien. Resultatet förväntas bland annat att generera ökad tillgång till toppmodern behandling och kontroll av diabetes. Partnerskapet kommer att hjälpa Brighter att etablera sig på den indonesiska marknaden genom att förstärka de nuvarande arbetet med Indosat Ooredoo och Ericsson.

”Brighter har åtagit sig att tillhandahålla innovativa lösningar för diabetesbehandling till patienter över hela Indonesien. Med hjälp av partnerskapet får vi ökade möjligheter att materialisera detta åtagande”, säger Truls Sjöstedt, VD och grundare av Brighter.

Inom ramen för partnerskapet kommer Brighter:

  • Möjliggöra övervakning och uppföljning på distans med hjälp av en tjänstepaketerad diabeteslösning med Actiste.
  • Utbilda personal som i sin tur ska utbilda användarna, oavsett kanal, i hur de ska kunna hantera sin sjukdom med hjälp av Actiste.
  • Möjliggöra uppladdning av data från Actiste till en central databas i realtid.
  • Göra det möjligt att i realtid dela nyckeltal genom systemet, som kan mäta och analysera big data och därmed ligga till grund för att fastställa bästa insatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO         
Telefon: +46 733 40 30 45         
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD         
Telefon: +46 709 73 46 00         
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Palladium Group.
Palladium är världsledande inom utveckling och leverans av Positive Impact - den punkt där kommersiella, sociala och miljömässiga mål förenas och där var och en av dessa mål är lika viktiga. Vi arbetar med regeringar, företag och ideella organisationer för att leverera lösningar som förändrar liv och skapa bestående värde för företag, samhällen och ekonomier. Under de senaste 50 åren har vi haft en stor positiv inverkan på omgivningen. Med ett team på över 2000 anställda och erfarenhet från arbete i 120 länder, är Palladium fast beslutet att förbättra människors liv, samhällen och ekonomiska förhållanden.

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar