Brighter inleder samarbete med Silviahemmet.

Genom ett samarbete med Brighter får Silviahemmets gäster nu möjlighet att cykla med jDome® BikeAround™ under obegränsad tid. Som motprestation kommer Silviahemmet bidra med återkoppling kring användandet. Konkret innebär samarbetet att vi tillsammans ökar förutsättningarna för att driva produktutvecklingen framåt, genom att studera och dokumentera användarupplevelser och andra effekter.

Dagverksamhetens besökare och personal kan nyttja hjälpmedlet fritt, och i samband med installation utbildar Brighter personal i handhavande, teknik och implementering. Samarbetet innebär att Brighters produktutveckling främjas genom ökade möjligheter till tester tillsammans med Silviahemmets besökare och personal.

– Silviahemmet är en välkänd aktör inom demensvården som strävar efter att utveckla och förbättra livet för både personer som drabbats av demens och dess anhöriga. Vi är mycket glada över att Silviahemmet ser potential i vår produkt och vi kommer genom samarbetet erhålla flera bra insikter som kommer att stödja vidareutvecklingen av jDome BikeAround, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning samt utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

– Det är spännande att ta del av teknik och IT-utveckling som strävar efter att bidra med stimulans och glädje för äldre eller kognitivt sviktande personer.  Det ska bli roligt att på plats ha möjlighet att prova och få erfarenhet av jDome BikeAround, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar