Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis.

Idag demonstrerar Brighter för första gången sin uppkopplade diabetestjänst Actiste®. Detta kommer att ske på scenen på Demo@Vitalis som är ett forum för nya, banbrytande produkter inom Connected Health och eHälsa. Vitalis är Nordens ledande eHälsomöte där aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi samlas för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Brighters tjänst Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat verktyg som kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt lagra och dela med sig av informationen. Informationen som automatiskt loggas kan sedan, om användaren medger detta, delas via produktens mobila uppkoppling med exempelvis vårdgivare, anhöriga, samhälle och forskning.

Lanseringen av Actiste beräknas ske under andra halvåret 2017 och för tillfället befinner sig bolaget i industrialiseringsfasen vilket är en förberedande fas som bland annat inbegriper verktygstillverkning, framtagande av förserier och CE-märkning. Inför lanseringen, masstillverkningen och distributionen av Actiste har Brighter inlett flertalet samarbeten med bland annat Ericsson, Sanmina, Sonat, Telia och Indosat Ooredoo.

Brighter planerar initialt att lansera Actiste som en prenumerationstjänst i Sverige, vilket kommer ske i nära samarbete med Telia, som är Brighters partner på den svenska marknaden. Efter lanseringen i Sverige planerar bolaget även att lansera lösningen i Indonesien, där man har initierat ett samarbete med Indosat Ooreedoo, Thailand där förhandlingar pågår och åtminstone ytterligare två marknader inom en tvåårsperiod.

– Det är oerhört roligt att äntligen kunna visa upp Actiste i ett publikt sammanhang som detta. Även om vissa delar av tjänsten ej ännu hunnit CE-märkas har vi kommit långt i utvecklingen med goda resultat och därför känner vi oss trygga med att nu visa upp och demonstrera tjänsten på det här sättet, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Inför lanseringen har Brighter lanserat actiste.com, tjänstens nya plattform.

Bli en Actiste Pioneer!
Actiste Pioneers är Brighters forum för kunskapsutbyte inom diabetesområdet, där vi bidrar med nya rön kring digitalisering, arbetsmetoder, motivation och beteendeförändring. Inom nätverket kommer vi även att informera om nyheter och produktutveckling kring Actiste. Som sjuksköterska, läkare eller insulinbehandlad diabetiker och medlem i Actiste Pioneers kan du få möjligheten att bli först med att prova Actiste. Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra med dina erfarenheter för att göra Actiste och diabetesvården så bra som möjlig.

Anmäl dig på den nya sajten actiste.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO          
Telefon: +46 733 40 30 45          
E-post:  henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD          
Telefon: +46 709 73 46 00          
E-post:  truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,   www.remium.com .

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar