Brighter och AFAQ har etablerat bolag i Förenade Arabemiraten.

Brighter AB (publ) och AFAQ Group L.L.C. har nu etablerat ett gemensamt bolag i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Det nybildade bolaget arbetar nu med att introducera Actiste® Diabetes Management as a Service i GCC-regionen (Gulf Cooperation Council).

– Brighters värdegrund och målsättning ligger helt i linje med AFAQs ambitioner och visionen om att Gulfen ska vara en av världens mest innovativa regioner. Genom detta samarbete, och det nya gemensamma bolaget, ser vi fram emot att vara en del av marknadsintroduktionen av Actiste® Diabetes Management as a Service i vårt hemland, övriga arabvärlden och på sikt eventuellt fler länder, samt att vara först i världen med detta, säger Habib Al-Assaad, Co-Executive Director AFAQ.

AFAQ Group etablerades 2015 av Sheikha Latifa Mohammed Bin Mejrin Al Murrar, gift med Hans Höghet Sheikh Hasher bin Ahmed bin Juma Al-Maktoum. Organisationen fokuserar på samhällsförbättrande frågor för invånarna på den Arabiska halvön och stärker handel genom investeringar och kommersiella satsningar i regionen.

– Jag är oerhört hedrad och stolt över Brighters samarbete med AFAQ och Sheikha Latifa Mohammed, AFAQ Groups Managing Principal. Vi ser fram emot att förbättra tillvaron för alla insulinbehandlade diabetiker i Förenade Arabemiraten och resten av GCC-regionen, tillsammans med AFAQ, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

– Dubai var ett naturligt förstahandsval av bas för verksamheten givet att diabetes drabbar allt fler i regionen, kombinerat med goda förutsättningar och stort intresse för bolag med tekniska lösningar på medicinska problem, säger Truls Sjöstedt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar