Brighter och FRISQ inleder samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården.

Report this content

Brighter och FRISQ har inlett ett strategiskt samarbete för att stärka infrastrukturen och öka informationsflödet i vården, samt underlätta implementering av distans-monitorering inom diabetesbehandling. Ambitionen är att tillsammans skapa förutsättningar för bättre behandling av sjukdomsdrabbade mellan deras sjukhus- och vårdbesök genom nya digitala tjänster och mobila lösningar.

– FRISQ är likt Brighter ett ambitiöst och innovativt bolag som ligger i framkant när det kommer till att utveckla vården, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. En mer datadriven vård och ett ökat informationsflöde mellan exempelvis vårdgivare och vårdtagare kommer krävas framöver för att vårdapparaten över huvud taget ska kunna fortsätta leverera bra vård till en rimlig kostnad. Bolagen kompletterar varandra väldigt väl och vi ser en mängd positiva synergieffekter som uppstår genom det här partnerskapet.

FRISQ, listat på NASDAQ First North, har en unik mix av kompetenser från bland annat hälso- och sjukvården, farmaci samt IT- och systemutveckling. Bolaget utvecklar digitala tjänster som är är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

– Det är en nyckelstrategi för oss att arbeta med innovativa bolag som har devices inom olika områden, säger Martin Irding, Frisqs vd. Brighter är ett av de mest framstående bolagen när det gäller att underlätta för diabetespatienter i vardagen genom sin tjänst Actiste vilket gör det till ett högintressant bolag att samarbeta med. Målsättningen är att möjliggöra för patienten att dela data från Actiste, såsom exempelvis blodsockervärden, till sin vårdgivare som en del av en vårdplan i FRISQ Care.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIGBrighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 12:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar