Brighter och Sanmina inleder samarbete för produktionen av Actiste.

Brighter väljer Sanmina som tillverkningspartner för den första generationen av Actiste®, ett uppkopplat hjälpmedel för diabetiker som gör det möjligt att mäta blodsockret, injicera insulin samt logga blodsockernivåer och insulindoser i ett och samma verktyg. Sanmina, som är en global Tier 1-leverantör av integrerade produktionslösningar, tillverkar några av världens mest komplexa och innovativa elektroniska och mekaniska produkter.

Valet av partner är baserat på Sanminas stora erfarenhet av att producera avancerade medicintekniska produkter, däribland miljontals andra diabetesverktyg. Ytterligare avgörande kriterier har varit Sanminas heltäckande lanserings- och tillverkningskapacitet i Sverige såväl som globalt, dess ISO 13485-certifiering samt förmåga att skala upp processen. Genom samarbetet med Sanmina kommer Brighter kunna lansera Actiste på den globala marknaden med hög effektivitet.

Brighters produkt Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat verktyg som kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt lagra och dela med sig av informationen. Informationen som loggas kan automatiskt delas med exempelvis anhöriga eller vården via inbyggd internetanslutning.

– Sanmina har en mycket stor kunskap om produktionsprocessen och hur man tar nya produkter till marknaden här i Sverige och är dessutom en ledande tillverkare av medicintekniska produkter, bland annat inom diabetesområdet. Sanminas erfarenhet och stora vana vid att arbeta med medicintekniska hightech-produkter gör att vi känner oss trygga inför lanseringen av Actiste, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Med Sanmina som partner kommer vi kunna skala upp tillverkningen för att möta den globala efterfrågan, och eftersom Sanmina har lokal närvaro i flera av våra nyckelmarknader kan processen optimeras i hög grad.

Med en pålitlig tillverkningspartner fastställd samt ett första operatörsavtal i hamn kan Actiste-teamet skifta fokus från utvecklingsfasen till produktionssättningsfasen, där arbetet med att utforma en detaljerad lanseringsplan för Actiste konkretiseras. Brighter fokuserar inledningsvis på norra Europa, där bolaget nyligen skrev ett avtal om abonnemangstjänster med Telia gällande Sverige, samt Sydostasien där man förhandlar om partnerskap med flera andra ledande telekomoperatörer.

– Sanmina är glada över att samarbeta med Brighter och stödja utvecklingen av en ny högteknologisk produkt här i Sverige. Lokalt stöd under prototypstadiet, introduktionen av nya produkter och lanseringsfasen, kombinerat med möjligheten att skala upp tillverkningsvolymen globalt är några av de värden vi bidrar med till våra kunder, säger Tord Berggren, Vice President and Plant Manager på Sanmina i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Sanmina
Sanmina är en ledande tillverkare av medicintekniska produkter för några av världens mest kända läkemedelsföretag. Bolaget har en stark förbindelse med FDA, är ISO 13485-certifierade och möter övriga lokala regleringar. Sanminas anläggningar tillhandahåller end-to-end-lösningar inklusive PCB och systemdesign, snabb prototypframtagning, produktintroduktion, systemintegration och global orderhantering. Sanminas ingenjörer arbetar tillsammans med kunden för att utforma, pröva och validera produkter vilket resulterar i snabbare tid till marknaden och mer robusta produkter. Sanmina är verksamt i 25 länder på sex kontinenter och har anläggningar nära till hands för såväl konstruktion och produktlansering som global tillverkning och logistik.

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus.. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar