Brighter och Telia sluter avtal om abonnemangstjänster för diabeteslösningen Actiste.

Samarbetet innebär att Brighters uppkopplade hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker, Actiste®. kommer att erbjudas på den svenska marknaden genom Telias digitala Healthcare-lösning. Avtalet med Telia, liksom samarbetet med Ericsson som inleddes 2015, är viktiga milstolpar för att kunna förverkliga Brighters vision kring framtidens vård samt påbörja utformningen av en gemensam lanseringsplan för Actiste.

– Vi är förstås otroligt glada över att äntligen ha ett första operatörsavtal på plats. Telia delar uppenbarligen vår vision och idé kring hur vården kommer förändras framöver. Patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, kommer generera data om både sin sjukdom och sin behandling vilket skapar ett stort värde för både patienter och vården, men också forskning, samhälle och läkemedelsindustrin, säger Truls Sjöstedt, grundare och vd på Brighter.

Med Actiste mäter patienter sin blodsockernivå och kan även injicera insulin vid behov. Alla värden loggas automatiskt och skickas via den inbyggda uppkopplingen till patientens konto på nätet där informationen kan delas över Telias plattform med behandlande läkare och vårdcentral som kan följa upp och hjälpa patienten med syfte att förenkla och förbättra behandling.

– Telia har under många år drivit på digitaliseringen i samhället. Vi vill arbeta för att skapa närhet till vård och omsorg med hjälp av teknik. Att kunna skapa mer omsorg för mindre pengar och öka livsglädjen för alla dem med kroniska sjukdomar. Det här samarbetet är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Niklas Sundler, chef för Telias Healthcare-satsning.

Brighter kommer nu fortsätta sina förhandlingar med operatörer i övriga världen, i första hand Sydostasien där antalet diabetiker och behovet av bättre diabetesvård ökar snabbt.

I höstas inledde Brighter ett samarbete med Ericsson inom mobil hälsa för att förenkla uppkopplingen av sin utrustning. Genom Ericsson Device Connection Platform as a Service blir det möjligt för mobiloperatörer, som Telia, att koppla upp sina kunder mot Actiste.

– Brighters första avtal med en operatör som erbjuder Ericssons Device Connection Platform as a Service är glädjande och ett första steg i att bygga en effektivare vårdkedja på global basis som kan öka livskvaliteten för patienter och bidra till kostnadsbesparingar för vården. Detta avtal stärker vårt strategiska arbete med globala OEMs och deras lösning för uppkoppling, samt skapandet av preferens för Device Connection Platform as a Service och därigenom en ökande marknad för våra operatörsparters säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Applications, Business Unit IT and Cloud på Ericsson.

Marknaden för datadriven hälsa ses av många experter som världens snabbast växande. Konsultföretaget McKinsey & Company bedömer marknadens värde till mellan 600 och 800 miljarder USD (april 2015). Diabetes är en av världens mest kostsamma sjukdomar och globalt uppgår kostnaden för diabetes till över 670 miljarder USD per år. I Sverige uppskattas det finnas omkring 450 000 diabetiker (Svenska Diabetesförbundet 2016) och globalt över 400 miljoner. Fram till 2040 förväntas det totala antalet diabetiker i världen öka med över 200 miljoner (IDF 2015).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Actiste
Brighters produkt Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat hjälpmedel med vilket diabetikern kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt automatiskt lagra och dela med sig av informationen. Informationen som loggas kan delas via Telia HomeCare med exempelvis anhöriga eller vården.

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar