Brighter offentliggör prismålbild för Actiste.

Brighters prisbelönta tjänst för insulinbehandlade diabetiker – Actiste® Diabetes Management as a Service – marknadsintroduceras initialt i GCC, Sydostasien och Norden.

Actiste består av en världsunik och patenterad device som minskar antalet steg för behandling med 67 procent, samt en digital infrastruktur för smarta tilläggstjänster, vårdkontakt, prenumerationer, datahantering och personligt stöd som stimulerar beteendeförändring och ökad följsamhet i behandlingar.

Tjänsten möjliggör högre grad av självmonitorering och ökad automation i kostsamma diabetesbehandlingar. Affärsmodellen bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valida hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning och utveckling, läkemedelsindustri och samhälle.

Arbetet med marknadsintroduktionen är pågående och data för segmentstorlek samt potential kommunicerades tidigare i år, där potentialen för bolagets 14 initiala målmarknader uppskattas till över 30 miljoner sålda Actiste-abonnemang fram till år 2023.

Brighter har utvecklat individuella marknadsstrategier för de olika regionerna. Vissa kommer att penetreras med partner, andra med egen säljstyrka, ytterligare några genom vårdinstitutioner och försäkringsbolag. På samma sätt anpassas intäkts- och försäljningsmodellen efter regionala förutsättningar.

Baserat på rådande förutsättningar och förväntad framtida marknadssituation har Brighter identifierat och fastställt ett genomsnittligt pris för Actiste gentemot konsument om ca 60 euro per månad, för bastjänsten som endast inkluderar delning av data med närstående. För mer omfattande abonnemang stiger prisbilden till upp emot 110 euro per månad. Priset påverkas även i viss mån av vårdsystem och betalningsförmåga i berörd region.

– Vi har i samförstånd med potentiella kunder identifierat en hållbar prisnivå, som innebär att vi kan upprätthålla ett långsiktigt aktieägarvärde samtidigt som vi är konkurrenskraftiga på marknaden idag och i framtiden, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Genomsnittspriset kommer ligga kring 60 euro per månad för bastjänsten men i vissa fall kan det handla om abonnemang på nivåer om 110 euro per månad, beroende på vilka tilläggstjänster som valts.

– Med Actiste kliver vi in och öppnar upp för ett nytt, mycket eftertraktat, segment genom att fylla gapet mellan de traditionella budgetlösningarna, som präglas av ineffektivitet, och de dyrare nischlösningarna, som enbart lämpar sig för en minimal andel av diabetikerna, säger Truls Sjöstedt.

För mer information om Brighters marknad, konkurrens och unika fördelar hänvisar vi till VD-kommentar: Brighters marknad publicerad den 27 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar