Brighter offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Report this content

Det prospekt bolaget tagit fram med anledning av emissionserbjudandet som initialt offentliggjordes den 18 november 2019 och justerades i ett pressmeddelande idag har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

I prospektet står det att handel med BTA inleds 13 december 2019, vilket är felaktigt. Handel med BTA inleds den 18 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen: styrelsen@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar