Brighter öppnar nytt kundsegment för jDome.

Brighter anställer två dedikerade säljare och öppnar ett kompetenscentrum för jDome® och personer med funktionshinder.

Försäljningen av jDome BikeAround™, Brighters aktivitetsfrämjande hjälpmedel som med hjälp av innovativ teknik aktiverar både hjärta och hjärna på ett tryggt och säkert sätt, utvecklas mycket starkt inom äldreomsorgen med både kommunala och privata kunder. jDome BikeAround erbjuder personer inom äldreomsorgen meningsfulla aktiviteter och ökad kapacitet att exempelvis kunna prata med sina anhöriga och personal om livet och olika minnen. Nu öppnar Brighter upp en ny marknad – assistansbolag och kommuner som arbetar med omsorg för människor med funktionshinder enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– LSS är en rättighetslag som omfattar cirka 60 000 människor i Sverige och som ska säkerställa att de har goda levnadsvillkor, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

– Det är en stor potentiell marknad för jDome-produkterna, då många som omfattas av LSS har svårt att hitta meningsfull individanpassad stimulering som leder till att vilja kommunicera, och den ”utflykt” man kan uppleva genom jDome BikeAround och den aktivering av både kropp och sinne som hjälpmedlet medför ligger väl inom vad som kan anses vara ”goda levnadsvillkor”.

Konkret är det ofta företag inom assistans som köper in den här typen av hjälpmedel, men även kommuner. Brighter anställer två dedikerade säljare för detta kundsegment och upprättar ett särskilt kompetenscentrum för LSS-brukare.

– Assistans är ett av de snabbast växande områdena inom vård och omsorg, säger Truls Sjöstedt.

– Det är också ett område som värderas högt av aktiemarknaden, där exempelvis Humana – med nästan hälften av omsättningen inom assistans – nu börsnoteras till en attraktiv värdering.

Samhällets kostnader för assistans har de senaste 10 åren ökat med i genomsnitt 8 % per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar