Brighter säkerställer alla rättigheter i patenttvist – Hotswap avstår alla anspråk på äganderätten.

En förlikning i patenttvisten mellan Brighter å ena sidan och Hotswap, numera namnändrat till Amundsen Förvaltning med dotterbolag Amundsen Engineering, å andra sidan har nåtts. Förlikningen innebär att Amundsen avstår från samtliga anspråk på äganderätten och andra krav gällandet de i målet omtvistade uppfinningarna samt någon annan av Brighters immaterialrätter nu och i framtiden.

“Vi har hela tiden haft uppfattningen om att vi har bättre rätt till dessa patent, men att vi ska betala den vedertagna uppfinnarersättningen. Förlikningen innebär att godkännandeprocesserna rullar på i sedvanlig takt och att vi kan fokusera på de nya patentansökningsprocesser som vi har startat i exempelvis Brasilien, Indien, Indonesien och Europa, säger Truls Sjöstedt, vd på Brighter.

Förlikningen gäller patentansökningarna 1351376-7 och 1550571-2, avseende Medicinteknisk anordning med säkerhetsanordning, och i och med förlikningen så åtar sig Amundsen Förvaltning och Amundsen Engineering att inte angripa patenten eller göra anspråk på dem i framtiden. Förlikningen innebär också att Brighter betalar 65 000 kronor vilket motsvarar den vedertagna kostnaden för två stycken uppfinnarersättningar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar