Brighter skjuter upp årsstämman till 10 juni 2020

Report this content

Till följd av spridningen av Covid-19 har styrelsen för Brighter AB (publ) beslutat att flytta årsstämman till den 10 juni, 2020, kl 10:00.

 

Beslutet grundar sig i den senaste tidens sjukdomsutbrott i samhället och förhöjd hälsorisk. Myndigheter har vidtagit åtgärder i form av bland annat mötes- och reserestriktioner, och för att värna om såväl medarbetarnas som aktieägarnas hälsa senareläggs årsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, Styrelseordförande
Telefon: +46 729 99 38 60  
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

 

Prenumerera

Dokument & länkar