Brighter sluter avtal för lansering av diabeteslösningen Actiste i Indonesien.

Brighter har valt Indosat Ooredoo tillsammans med Ericsson som partner i lanseringen av Actiste på den indonesiska marknaden. Lösningen kommer baseras på Ericssons DCP (Device Connection Platform).

Diabetes växer snabbt i regionen och 2015 levde omkring 10 miljoner människor med sjukdomen i Indonesien. Samtidigt beräknas det finnas ytterligare 5 miljoner som är odiagnostiserade, enligt International Diabetes Foundation.

Actiste kommer marknadsföras och säljas som en tjänst till både konsumenter och sjukvården. En av nyckelfaktorerna bakom Brighters fokus på Indonesien är landets pågående satsningar inom såväl privat som offentlig sjukvård. 2014 lanserade Indonesiens regering en nationell hälsoplan som bland annat inkluderar diabetesbehandling, digitala tjänster samt medicintekniska produkter som Actiste.

– Vi är väldigt glada över att ta ytterligare ett steg mot lanseringen av Actiste på den sydostasiatiska marknaden tillsammans med en av Indonesiens absolut främsta mobiloperatörer. Indosat Oreedoo är redan starkt engagerade i digitaliseringen av Indonesien och blir därför en perfekt partner. Nu kan vi intensifiera arbetet med att hjälpa miljontals diabetiker som dagligen behöver göra glukosmätningar i blodet och injicera insulin. Den prenumerationsbaserade tjänsten Actiste kommer inte bara göra de dagliga rutinerna enklare, utan kommer också möjliggöra bättre uppföljning och prioriteringar från vårdpersonalen, med stöd av The Benefit Loop. På det här sättet kan läkare drastiskt förbättra behandlingens resultat och minska följdskador som exempelvis fotamputationer, dialys och stroke, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

– Vi är glada över att våra strategiska förbindelser med internationella OEMer leder till affärsuppgörelser för våra partner som erbjuder DCP as a Service. Vårt samarbete med Brighter och den här ledande telekomoperatören möjliggör en bättre och mer effektiv hälso- och sjukvård i Indonesien. Samtidigt kommer landet ett steg närmare det verkligt uppkopplade samhället, där individer, i det här fallet diabetespatienter, får möjligheten att hantera sin hälsa och sitt välmående på ett bättre sätt, säger Thomas Jul, Head of Customer Unit Indonesia & Timor Leste at Ericsson.

Lanseringen beräknas ske sent under 2017, efter att Actiste CE-märkts och lanserats i Sverige, samt efter att lokala registreringsprocesser slutförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO  
Telefon: +46 733 40 30 45  
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD  
Telefon: +46 709 73 46 00  
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Actiste.
Brighters abonnemangsbaserade tjänst Actiste® förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat hjälpmedel med vilket diabetikern kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt automatiskt lagra och dela med sig av informationen.

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar