Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning.

Brighter har valt Sonat som utvecklingspartner för bolagets logistikfunktion inför den kommande lanseringen av Actiste®, Brighters uppkopplade diabeteslösning. Sonat, som specialiserat sig på att utveckla, leda och driva logistikprocesser, kommer tillsammans med Brighter att utveckla en stark logistikplattform som underlättar tillväxt och internationell expansion.

Inom ramen för avtalet ingår att Sonat i rollen som partner driver utvecklingen av en logistikplattform som möjliggör snabb tillväxt och expansion till nya marknader. Vidare kommer Sonat att fungera som outsourcad logistikfunktion med ansvar för bland annat prognoser, lagerstyrning, tillgänglighet, orderplanering, transportadministration, leveransbevakning och löpande problemlösning.

– Lanseringen av Actiste kommer allt närmare och för oss är det av yttersta vikt att ha professionella partners inom samtliga relevanta områden. Sonat, liksom vår produktionspartner Sanmina, tillför värdefull kompetens samtidigt som vi säkerställer en framgångsrik lansering via avtal med exempelvis Telia och Indosat Ooredoo. Sonat har genom sina samarbeten med exempelvis Apoteket, Svenska Retursystem och Varner Ibrahimovic visat att de klarar av att leverera logistiklösningar i världsklass, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Samarbetet med Sonat inleds omedelbart. Brighter, som nu befinner sig i industrialiseringsfasen, har med detta säkrat alla nödvändiga partnerskap som krävs för att kunna genomföra lanseringen av Actiste på aktuella marknader. Tillverkningspartner, i form av det globala bolaget Sanmina, valde Brighter i juli 2016 och ungefär samtidigt slöt bolaget ett avtal med Telia kring abonnemangstjänster i Sverige, med option för Norden. Utöver det har Brighter även slutit avtal med den indonesiska mobiloperatören Indosat Ooredoo. Sedan tidigare har Brighter även ett nära samarbete med Ericsson kring deras Device Connection Platform.

– Det här är ett otroligt spännande uppdrag som vi ser fram emot att arbeta med. Under våra 17 år har vi samlat på oss en enorm kompetens och erfarenhet. Med Brighter får vi en möjlighet att kombinera det operativa i vår 4PL-verksamhet med vårt stora strategiska kunnande. Vi har stor erfarenhet från såväl stora som små företag, en del i startup-läge, andra etablerade, men med samma tydliga mål om tillväxt som Brighter har, säger Kjell Rundqvist, VD på Sonat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO      
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD      
Telefon: +46 709 73 46 00      
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar