Brighter tecknar återförsäljaravtal för Actiste® Mini med Medico i Indonesien

Report this content

Brighter AB (Publ) meddelade idag att de har tecknat ett återförsäljaravtal gällande Actiste® Mini med Medico, den ledande leverantören av molnbaserade sjukvårdssystem i Indonesien. Medico erbjuder också en telemedicinsk app för patienter.

Avtalet markerar ännu ett steg i Brighters strategiska inträde på den Indonesiska marknaden. Medico kommer att integrera Actiste® Mini lösningen i sin e-hälsoportfölj för vård av diabetes och fungera som återförsäljare av tjänsten. Båda företagen tror att detta kommer att skilja Medicos erbjudande från de telemedicinska tjänster som för närvarande finns i Indonesien och ge Brighter möjlighet att  nå den växande gruppen av diabetiker på denna marknad. Avtalet omfattar båda Actiste® -produkterna, men på grund av tillgängligheten av kompatibelt insulin på den indonesiska marknaden ser företaget för närvarande bara efterfrågan på Actiste® Mini.

"Många av Medicos patienter har diabetes och vi tror att de kan dra nytta av funktioner och tjänster från Actiste® Mini", säger Erik Lissner, tillförordnad VD för Brighter AB. "Vi är mycket glada över att Medico kommer att integrera vårt erbjudande i sin portfölj och förse indonesier med ett extra verktyg som syftar till att stödja datadriven diabetesvård."

Enligt villkoren i avtalet kommer Medico att marknadsföra Actiste® Mini till läkare, apotek och konsumenter. Tjänsten kommer att säljas till patienter som ett 24-månaders kontrakt med möjlighet till förnyelse i slutet av perioden. Medico kommer att förbetala varje prenumeration som de säljer samt erbjuda finansieringsalternativ för sina patienter.

”Medico har åtagit sig att öka tillgången till vård i Indonesien och vi tror att arbetet med Brighter kommer att hjälpa fler indoneser att bli medvetna om diabetesvård, att förebygga sjukdomen samt de risker som finns med den. Diabetes är en av de sjukdomar som ökar i Indonesien och den förekommer även i den yngre generationen och vi hoppas därför att tillsammans kunna ta tag i problemet i tid”, säger Grace Tahir, VD för Medico.

Återförsäljaravtalet är icke-exklusivt och gäller i 12 månader. 

Nästa steg:

  • Innan försäljning kan påbörjas på den indonesiska marknaden är det nödvändigt för Brighter att ingå ett avtal med en auktoriserad representant som kommer att hantera godkännandeprocessen för medicintekniska produkter. Företaget är i avancerade förhandlingar med ett lämpligt företag.
  • Brighter kommer att genomföra registreringsprocessen för både medicinsk utrustning och telekommunikationsgodkännande. Parallellt med slutförandet av registreringsprocessen, som kan ta minst tre månader (hälsoministeriet ger inga garantier för den slutliga processlängden), kommer Brighter att påbörja arbetet med aktiviteter inför lansering tillsammans med Medico.
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
+46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.sewww.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.