Brighter tillförs 5,3 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Den första inlösenperioden för Brighters teckningsoptioner av serie TO3 har nu avslutats. Bolaget tillförs därmed 5,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 20 % och 1 332 198 nya aktier.

– Vi är glada över att så pass många aktieägare valt att teckna sig redan under den första av sex förutbestämda inlösenperioder, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

De kommande fem inlösenperioderna löper enligt följande:

11 – 25 april 2018

11 – 25 oktober 2018

11 – 25 april 2019

11 – 25 oktober 2019

10 – 24 april 2020

De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått Interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Brighter ökar med 1 332 198 till totalt 63 863 063.

Fullständiga villkor för optionerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO     
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD     
Telefon: +46 709 73 46 00     
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.     
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 16:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar