Brighter tillförs 672 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Report this content

Den första inlösenperioden för Brighters teckningsoptioner av serie TO4 har nu avslutats. Bolaget tillförs därmed 672 TSEK, vilket motsvarar 111 770 nya aktier.

– Dessvärre kom påminnelse och teckningssedel till aktieägarna inför den här teckningsperioden ut lite senare än önskat, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. I kombination med att ett par av de större inblandade bankinstituten ej gått ut med erbjudandet till kunderna enligt plan blev teckningsgraden tyvärr väldigt låg. Vi bearbetar nu dessa institut för att nå ut bättre inför de kommande perioderna, närmast då TO3-serien vars teckningsperiod pågår 11-25 april. Vi kommer även att skicka ut mer information om det per post till alla innehavare.

Nästa teckningsperiod för TO4-serien är 25 augusti 2018 till och med 8 september 2018

De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Brighter ökar med 111 770 till totalt 66 160 000.

Fullständiga villkor för optionerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 16:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar