Brighter utökar försäljningen av jDome – expanderar till Norge.

Brighter har nu sålt sina första jDome®-enheter på den norska marknaden. Bakom den inledande ordern, bestående av två jDome BikeAround™, står Medema Norway AS, som i sin tur kommer hyra ut produkterna till kommunen Larvik. Nu inleder bolagen en gemensam satsning för att införa jDome BikeAround brett i Norge. Parallellt fortsätter Brighter bearbeta den svenska marknaden.

Den norska kommunen Larvik har beslutat att implementera jDome BikeAround på vårdboendena Grevle och Tjølling genom Brighters försäljningspartner Medema Norway AS. Med produkterna ska Larvik uppmuntra användarna till ökad aktivitet och samtidigt bidra till en bättre arbetstillvaro för vårdboendenas anställda.

– Precis som i Sverige har vårt aktiveringsverktyg mottagits mycket väl i Norge. Den här inledande beställningen kan betraktas som en viktig milstolpe för Brighter då det innebär att vi just slagit oss in på en ny marknad, och vi räknar med en liknande utveckling där som vi haft i Sverige avseende jDome. Vi har bara börjat skrapa lite på ytan, och satsningen i Norge sker parallellt med att vi trappar upp försäljningen här hemma, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

– Ordern i sig har ett relativt blygsamt värde i sammanhanget, men det symboliska och strategiska värdet är desto större. Vi får bra respons från flera norska aktörer och vår väletablerade partner bedömer marknadsläget på samma sätt som Brighter. Det känns väldigt bra att nu kunna skala upp försäljningen ytterligare och bearbeta dessa två marknader samtidigt.

Medema Norway AS är en väletablerad leverantör av tekniska hjälpmedel och kvalitetstjänster för hälso- och sjukvård, funktionshindrade samt äldreomsorg i Norge.

– Medema Norway AS har beslutat att aktivt driva nya produktsegment och har definierat ny välfärdsteknologi som en prioritering i linje med vad staten anser vara nödvändiga åtgärder för framtidens vård. Inom detta segment har vi en befintlig produktportfölj som vi har valt att komplettera med nya innovativa produkter, och jDome BikeAround är en produkt vi ser stor potential i. Produktens unika metod för kvalitativ vård och stimulans för en tidigare eftersatt patientgrupp gör att vi förväntar oss stor uppmärksamhet och en växande efterfrågan. Med omkring 1 000 äldreboenden fördelade på över 400 kommuner är marknadspotentialen stor. Samtidigt ser vi därutöver också ett behov av denna typ av stöd inom vårdhem för personer med olika funktionshinder. Vi ser fram emot att vidareutveckla vårt samarbete med Brighter för att möta framtidens behov på vår marknad, säger Dag Ivar Fjørtoft, produktansvarig för hemvård och institutionella lösningar hos Medema Norway AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om jDome BikeAround
jDome BikeAround är Brighters hälsofrämjande aktiveringsverktyg för äldre. Med runt 180,000 demensdrabbade i Sverige är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen att erbjuda meningsfulla aktiviteter och ökad kapacitet att till exempel kunna prata med sina anhöriga och personal om livet och olika minnen. Det gäller inte bara demensdrabbade utan alla inom äldreomsorgen.

jDome BikeAround är ett aktiveringshjälpmedel där användaren kan cykla och navigera i hela världen genom Google Street View, som projiceras på en omslutande skärm. På så sätt stimuleras både hjärnan och kroppen, samtidigt som användaren får en social upplevelse genom möjligheten att berätta om sin barndom eller andra minnen för personal och anhöriga.

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar