Brighter utser Erik Lissner till tillförordnad VD

Report this content

Brighter AB (Publ) tillkännagav idag att dess styrelse utser Erik Lissner till tillförordnad VD för Brighter med omedelbar verkan.  Avgående tillförordnad VD Christer Trägårdh tillträder som styrelseordförande. Företaget har tecknat ett sex månaders avtal med Lissner och båda parter är öppna för att diskutera en permanent lösning efter denna period.

Erik Lissner är en stark ledare med lång och bred erfarenhet från flera VD-roller och ledande befattningar i stora och små teknologidrivna noterade bolag. Han har arbetat större delen av sin karriär inom MedTech-sektorn där han varit globalt ansvarig för att hantera både nystartade företag och upp till USD 75 miljoner företag med fokus på internationell B2B-försäljning av säkerhets- och medicinteknisk kapitalutrustning, förbrukningsvaror och tjänster både direkt och indirekt.

Erik har senast haft tjänsten som direktör och executive advisor på Oxygy och dessförinnan som VD för Papilly (Publ) och VD för Biosensor Applications (Publ). Erik har också lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom Johnson & Johnson Medical Devices. Erik har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en BCS från Stockholms universitet.

”Rekryteringen av Erik kommer att ge Brighter en ledare med bred erfarenhet inom MedTech-sektorn som genom sin karriär framgångsrikt drivit förändring och förbättring för olika företag. Jag är övertygad om att Erik är rätt person att leda Brighter in i företagets nästa kapitel och att han tillsammans med teamet på Brighter kommer att fortsätta att driva företaget mot nya milstolpar. Jag ser fram emot att stanna kvar i företaget och bidra till framstegen i min nya roll som styrelseordförande, säger Christer Trägårdh, tidigare tillförordnad VD och ny styrelseordförande i Brighter AB.

För ytterligare information kontakta:

Brighter Investor Relations

IR@brighter.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10,

adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 Juli 2021 kl. 20:50 CET.