Brighter värvar expert för att stödja utvecklingen och lanseringen av Actiste.

Brighters nya advisor Jorge C Otero blir en viktig länk till den globala läkemedelsindustrin när Actiste lanseras. Tillsammans med bolagets ledning kommer Jorge utveckla go to market-strategier för Actiste samt utvärdera ytterligare affärsområden, utöver diabetes, där produkten kan tillämpas.

Jorge Otero är läkare med lång klinisk erfarenhet och gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin (Eli Lilly, GlaxoSmithKline och Amgen), där han var verksam på olika globala chefspositioner främst inom clinical development och medical affairs.

– Brighter förfogar över en intressant IP-portfölj som inte bara är värdefull vid insulininjektioner och behandling av diabetes utan också vid behandling med andra läkemedel. Även om Actiste utvecklats primärt med diabetesbehandling i åtanke kommer den slutgiltiga produkten också kunna användas i flera andra situationer, exempelvis monitorering vid kliniska studier eller injicering av och behandling med olika biologiska läkemedel, säger Jorge Otero.

Diabetes är fortsatt Brighters primära fokusområde för Actiste och Jorge kommer spela en nyckelroll vid den kommande lanseringen.

– Jorge har en otroligt stor kunskap i fråga om läkemedelsutveckling men också om hur man snabbt når ut med ett mediciniskt verktyg till relevanta aktörer på den globala marknaden. Han har ett brett kontaktnät i helt rätt sektor och det känns självklart roligt att han redan identifierat flera nya potentiella användningsområden för Actiste, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

– Vi har kommit långt i förhandlingarna med ett par telefonoperatörer som har ett väldigt starkt fäste i Nordeuropa och genom det avtal som sannolikt kommer skrivas under inom kort blir det möjligt för oss att sammanställa en tydligare lanseringsplan samtidigt som vi får ett starkt stöd i ryggen när Actiste lanseras.

I februari meddelade Brighter att Norra Europa och Sydostasien kan bli de första marknaderna för avtal om abonnemangstjänster för Brighters integrerade och uppkopplade hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker, Actiste. Avtal väntas slutas under första halvåret 2016.

När Jorge besökte oss i Stockholm tog vi tillfället i akt att intervjua honom. I videon, som är publicerad på Brighters hemsida, www.brighter.se, förklarar Jorge bland annat; varför hjälpmedel som Actiste är värdefulla, hur man kan dra nytta av uppkopplade hjälpmedel vid kliniska studier och hur patientens inflytande och kontroll över sin sjukdom kan stärkas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar