Brighters diabeteslösningar Actiste® och Actiste® Mini har erhållit marknadsgodkännande i Thailand

Report this content

Brighter AB (publ) är stolt att tillkännage att Actiste®-enheten och den nyutvecklade Actiste® Mini-enheten har erhållit marknadsgodkännande från den thailändska FDA, vilket är ett krav för att kunna börja importera och marknadsföra produkterna. En godkännandeprocess för mobilöverföring, ett krav för aktivering och användning av produkterna, pågår. Ytterligare information om Brighters kommersiella plan och strategi för Thailand kommer att presenteras under våren.

“Det är mycket glädjande att nu ha nått ytterligare en betydelsefull milstolpe i kommersialiseringen av Actiste-portföljen. Den här gången i Sydostasien, som är en viktig region för Brighter. Nu återstår en del ytterligare förberedande arbete innan det blir aktuellt med försäljning, men vi ser en mycket stor potential för bolagets produkter i Thailand på sikt,” säger Christer Trägårdh, tf. vd på Brighter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 januari 2021 kl. 20:30 CET.

Dokument & länkar