Brighters dotterbolag Camanio har vunnit rikstäckande ramavtal med SKR för trygghetslarm i Sverige

Report this content

Brighters dotterbolag Camanio har vunnit ett rikstäckande ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende stationära trygghetslarm och mobila trygghetslarm. Avtalet gäller i 4 år och innebär att Camanio är ett av fem bolag som SKR kan upphandla trygghetslarm av.

– Vi är otroligt glada och stolta över att Camanio vunnit detta avtal. Det är ett stort framsteg för bolaget och Brighter-gruppen i stort, samt ett tydligt bevis på att Camanio tagit fram ett attraktivt erbjudande, säger Henrik Norström, CEO Brighter.

Ramavtalet för Trygghetslarm är ett av de större ramavtalen i Sverige inom kommunal omsorg. Föregående ramavtal av denna typ omsatte mellan oktober 2016 och december 2019 194 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
ir@brighter.se

Henrik Norström, CEO Brighter
+46 733 40 30 45

henrik.norstrom@brighter.se

Catharina Borgenstierna, CEO Camanio
+46 733 93 00 07
Catharina.borgenstierna@camanio.com

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 19:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar