Brighters dotterbolag Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med Ragunda och Strömsunds kommuner

Report this content

Brighter (Publ) meddelade idag att Camanio har vunnit tilldelningsbeslut med Ragunda och Strömsunds kommuner för stationära trygghetslarm och larmmottagning till ett estimerat ordervärde om minst 4.8 M SEK. Avtalet omfattar leverans av digital omsorgsplattform för larmhantering och hårdvara i form av stationärt trygghetslarm, sensorer och bärbar larmknapp. 

Avtalet som kommer att tecknas löper under 1 år med option att förlänga årsvis i ytterligare 3 år. Det estimerade ordervärdet om minst 4.8 M SEK är baserat på en avtalsperiod om 4 år. Tilldelningsbeslutet är avhängigt avtalsspärr som går ut 2021-11-01, vilket innebär att beslutet kan komma att överklagas inom tidsperioden.
Avropet har skett inom Addas (f.d. SKL Kommentus Inköpscentral) tillfälliga ramavtal för stationära trygghetslarm och larmmottagning med hela larmkedjan, där Camanio är en av tre leverantörer. Utöver leverans av tjänst och hårdvara, innefattar avtalet med Ragunda och Strömsunds kommuner tjänster för utbildning och support. 


- Vi är glada över att påbörja nya samarbeten med Ragunda och Strömsunds kommuner. Med digitala omsorgstjänster och välfärdsteknik skapas möjligheter för effektiv, kvalitativ och framtidssäkrad omsorg. Vi ser fram emot att få bidra till de båda kommunernas fortsatta digitaliseringsarbete, säger Catharina Borgenstierna, vd, Camanio.

“Dagens tilldelningsbeslut, tillsammans med de som tidigare har erhållits från Norrtälje, Vansbro, Österåker och Borgholm, gör att vi nu är delaktiga i en digitaliseringsresa för att säkerställa en trygg vård i sex kommuner i Sverige. Att vi vunnit förtroendet som leverantör även av Ragunda och Strömsund är ännu ett steg mot vår vision om att förbättra äldreomsorgen för både seniorer och personal i allt fler kommuner runt om i landet”, säger Christer Trägårdh, styrelseordförande i Brighter AB.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 17:20 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se


Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetssystem certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Om Camanio 
Camanio är ett företag inom digital välfärdsteknik som utvecklar smarta lösningar för omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala omsorgstjänster sammankopplar äldre, anhöriga och vårdgivare på ett enkelt och säkert sätt. På så sätt kan både digital och fysisk omsorg erbjudas utifrån behov. Vi vill öka både omsorgskvalitet och livskvalitet, samt göra omsorg mer tillgänglig för dem som behöver den.

Läs mer om bolaget på: www.camanio.com.