Brighters dotterbolag Nectarine Health utökar sina användarvänliga tester i USA

Report this content

Brighter AB (publ) tillkännagav idag att företagets dotterbolag Nectarine Health har påbörjat en förlängning sina användarvänliga tester i USA, vilka företaget informerade om den 12 februari 2021(pressmeddelande). Nectarine Health har initierat en tilläggs kampanj för att rekrytera ytterligare 40 användare via sin webbplats och sina sociala mediekanaler. Syftet är att erhålla mer feedback från den senaste versionen av Nectarine Health ™ at Home och data från "aktiviteter i det dagliga livet" (ADL).

 

Testanvändarna kommer, om de vill fortsätta med tjänsten, ges möjlighet att köpa Nectarine Health™ hemma med rabatt. Därav publicerar företaget prisindikeringar för sin lösning. Dessa är dock inte slutgiltiga och kan ändras:

 

Månadsvis: $399,99 USD i förskott + $39,99 USD per månad

Årligen: $399,99 USD i förskott + $399 per år

 

"Detta är ytterligare ett viktigt steg mot vår kommersialiseringsplan i USA", säger Matthias Tietze, VD för Nectarine Health. "Vår långsiktiga vision är att hjälpa till att tillhandahålla en prisvärd lösning som stöder åldrande hemma."

För ytterligare information kontakta:

Brighter Investor Relations

IR@brighter.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10,

adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Om Nectarine Health

Nectarine Health™ at Home är en AI-baserad välfärdsteknologi som är byggd för livsälskande självständighet. Det syftar till att ge äldre att leva självständigt hemma längre, främja känslor av säkerhet och säkerhet, med vetskap om att hjälp alltid finns till hands. Nectarine Health är ett internationellt företag med ett team på 40 personer och huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige. Vi tror att bättre och mer intelligenta verktyg kan hjälpa samhället att förbättra och upprätthålla kvaliteten på vården för dess åldrande globala befolkning.

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se