Brighters emission tecknad till 99,54 procent – bolaget tillförs 191 MSEK

Report this content

Utfallet i Brighters företrädesemission som offentliggjordes den 18 november 2019 har nu fastställts. Teckningsgraden uppgår till 99,54% av de erbjudna aktierna, vilket tillför bolaget cirka 191 miljoner kronor. Emissionskostnaderna uppgår till enbart cirka 1 miljoner kronor, motsvarande cirka 0,5% av emissionslikviden.

–  Brighter har framgångsrikt genomfört en företrädesemission som stärker bolaget finansiellt och skapar nödvändiga resurser för en fullskalig kommersialisering av Actiste. Emissionen utformades med syftet att så hög andel av aktieägarna som möjligt skulle kunna nyttja tillfället och teckna aktier, samt att genomföra en väldigt kostnadseffektiv kapitalanskaffning. Tack vare det stora intresset att delta har Brighter nu de finansiella resurserna att gå vidare enligt plan, säger Henrik Norström, Brighters vd.

Genom nyemissionen emitteras 95 673 156 nya aktier. Totalt uppgår antal aktier i bolaget efter emissionen till 191 784 360. Aktiekapitalet ökar med 4 783 657,80 SEK till totalt 9 589 218,00 SEK.

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske vecka 5 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020 kl. 17:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar