Brighters huvudpatent har beviljats i USA.

USAs patentmyndighet har beviljat Brighters huvudpatent i USA vilket innefattar Actiste och dess unika möjlighet att integrera samtliga funktioner i patientens aktivitetskedja i en och samma enhet, det vill säga att mäta och analysera en biomarkör (t.ex. blodglukos), samt injicera medicin (t.ex. insulin).

– Godkännandet av vårt huvudpatent innebär att en viktig pusselbit i vår globala expansionsplan nu fallit på plats. Potentialen i USA är enorm givet det stora antalet personer med diabetes där och på hela amerikanska kontinenten och även om vi valt att initialt lansera lösningen i Sverige, Indonesien och Thailand så är USA, och även stora delar av Sydamerika, viktiga marknader som vi räknar med att expandera till framöver, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Beviljandet gäller Brighters huvudpatent vilket skyddar bolagets unika integration av samtliga funktionaliteter, det vill säga mäta och analysera en biomarkör samt injicera medicin, i ett och samma instrument. Actiste är bolagets första applikation som bygger på detta vilket innebär ett mobiluppkopplat hel-integrerat hjälpmedel för diabetiker innehållande blodprovtagning, blodsockeranalys och insulininjektion. Den amerikanska patentmyndighetens beslut innebär att Brighter innehar alla rättigheter till patentet och dess tillhörande patentfamilj.

För att kunna sälja Actiste på USA-marknaden krävs ett godkännande av Federal Drug Administration (FDA). Brighter har i utvecklingen av Actiste dels beaktat amerikanska standarder och dels utvecklat sitt kvalitetssystem ISO 13485 för utveckling och produktion av medicintekniska produkter för att säkerställa att det också uppfyller FDAs processer och standarder. Det innebär att Brighter kan ansöka om FDA-godkännande utan ytterligare investeringar i anpassning av designen av Actiste och i system och dokumenthantering.

Brighters patentstrategi utgår från huvudpatentet och där bolagets löpande forskning och utveckling, som resulterar i nya patent, kompletterar och förstärker Brighters immateriella skydd vilket i sin tur förlänger livslängden på de befintliga patenten.

Enligt International Diabetes Federation lider idag omkring 10,8 procent av USAs befolkning av diabetes, vilket motsvarar cirka 29 miljoner människor. Det innebär att landet har flest diabetiker i världen, efter Kina och Indien. Utöver de 29 miljoner människor som redan lever med diabetes i landet beräknas det finnas ca 86 miljoner amerikaner som befinner sig i ett förstadium till sjukdomen, vilket medför en ökad risk att drabbas av diabetes och andra kroniska sjukdomar. Den amerikanska marknaden anses vara den största och mest lönsamma marknaden för medicintekniska produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO                     
Telefon: +46 733 40 30 45                     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD                     
Telefon: +46 709 73 46 00                     
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 10:30 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar