Brighters ledning och styrelse tecknar fullt ut i pågående inlösenperiod för TO3-optioner.

Brighters ledning, inklusive VD och COO, och samtliga av bolagets styrelseledamöter tecknar sina fulla andelar av teckningsoptioner TO3. Dessa andelar utgör 7,16 % av det totala antalet optioner och uppgår till ett värde om 1 902 560 SEK. Teckningskursen har fastställts till 4 SEK.

– Under de senaste två åren har vi gjort många framsteg som gör att vi nu gått in i en lanseringsfas med mycket goda förutsättningar, säger Brighters vd och grundare Truls Sjöstedt. Med en stabil bas att utgå ifrån kommer vi nu fokusera på att lansera vår unika diabeteslösning Actiste i Sverige och Asien, där den asiatiska marknaden bedöms ha störst potential. Vårt patent som beviljades i USA nyligen öppnar också upp för den enorma diabetesmarknaden i USA vilket innebär att vi har en mycket positiv syn på framtiden.

Teckningsperioden är pågående och löper ut den 25 oktober 2017 vilket innebär att de aktieägare som önskar teckna sin andel under denna period snarast bör kontakta sin förvaltare.

De kommande fem inlösenperioderna löper enligt följande:

11 – 25 april 2018
11 – 25 oktober 2018
11 – 25 april 2019
11 – 25 oktober 2019
10 – 24 april 2020

Fullständiga villkor för optionerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO     
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD     
Telefon: +46 709 73 46 00     
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.     
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar