• news.cision.com/
  • Brighter AB (publ)/
  • Brighters styrelse har beslutat att prioritera försäljning framför alternativ finansiering gällande dotterbolagen Camanio och Nectarine samt sin ägarandel i Accumbo

Brighters styrelse har beslutat att prioritera försäljning framför alternativ finansiering gällande dotterbolagen Camanio och Nectarine samt sin ägarandel i Accumbo

Report this content

Brighter AB (Publ) (Bolaget) meddelade idag att styrelsen har kommit fram till att avyttring av samtliga aktier är att föredra över delförsäljning/investering när det gäller dotterbolagen Camanio och Nectarine. Bolaget har därför beslutat att de har som mål att sälja av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen samt sitt 9 % ägande i Accumbo. Man meddelar också att Camanios dotterbolag Bestic AB ämnas säljas separat med dess produkter för hälso- och sjukvårdssektorn; BikeAround, Bestic och Giraff samt distributionsavtal för digitala terapidjur. Anledningen är att effektivisera och renodla sin verksamhet för att fokusera på Brighters kärnverksamhet av datadriven och uppkopplad diabetesvård, vilket tidigare har kommunicerats.


”Det känns bra att vi har beslutat om att försöka sälja vårt aktieinnehav i dotterbolagen och  Accumbo samt att vi redan initierat diskussioner med intressenter. Båda dotterbolagen har under 2021 kommit långt i sin kommersialiseringsfas och därmed blivit mer attraktiva på marknaden. Om allt går enligt plan blir Brighter ett mer fokuserat företag som är bättre positionerat för att ytterligare intensifiera våra kommersialiserings insatser,” säger Christer Trägårdh, styrelseordförande i Brighter AB.


Brighter har påbörjat diskussioner gällande försäljning av samtliga bolag men ännu har inte något avtal träffats. Även om intresset finns kan man i dagsläget inte ge någon konkret tidsplan och man fortsätter därför att parallellt arbeta med andra investerings- och finansierings lösningar. Vid eventuella affärer kommer nettovinsten från försäljningarna att användas för Brighters rörelsekapital samt för att stödja bolagets pågående kommersialisering av sin Actiste-lösning. Bolaget kommer också, vid eventuell affär, att minska sina kostnader avsevärt, vilket går i linje med den ambition som tidigare har kommunicerats.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se
Certified Adviser
Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.
 
Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetssytem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.